Menu
JenProTěhotné.cz
Jak zvládnout těhotenství

Práce v těhotenství. Co je zakázané a co můžete od zaměstnavatele požadovat?

Jste těhotná a bojíte se, že při práci ohrozíte život svého miminka? Čtěte, které práce jsou v těhotenství ženám zakázané, na co máte u zaměstnavatele nárok a jak dlouho můžete s bříškem pracovat.

Jak dlouho pracovat v těhotenství?

Jestliže vykonáváte práci, která neohrožuje vaše miminko a zvládnete ji bez větších fyzických či psychických problémů, můžete v zaměstnání zůstat tak dlouho, jak vám to tělo dovolí. Pokud lékař označí vaše těhotenství za rizikové, může vám napsat neschopenku, která potrvá až do nástupu na mateřskou dovolenou. Jestliže se nic takového nestane, zvládnete chodit do práce až do 32. – 34. týdne těhotenství. Poté už nastupujete na mateřskou dovolenou a do práce byste chodit neměla. V této době je celé vaše tělo včetně kloubů, kostí a svalů je pod velkým náporem, a proto byste měla hlavně odpočívat.

Fyzická práce v těhotenství

Spousta žen vykonává fyzickou práci, která běžně přímo neohrožuje jejich zdravotní stav. Avšak ve chvíli, kdy přijdou do jiného stavu, může těžká práce v těhotenství ovlivnit jeho průběh s miminko ohrozit. To samé platí i o práci s chemickými látkami, výbušninami nebo např. ve velkých výškách.

Hormony v těhotenství. Proč přibíráme na váze a trpíme na změny nálad?

Zaměstnání nesmí ohrozit vaše miminko

Zaměstnavatel dle zákona nesmí dovolit, aby těhotná žena vykonávala práci, která může ohrozit zdraví jejího dítěte. Seznam všech těchto prací je zapsaný ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví a akceptuje ho i zákoník práce těhotenství 2018 i 2017. Kromě toho platí také zákaz výkonu práce u zaměstnání, která ohrožují těhotenství podle lékařského posudku. Tento posudek může vydat závodní lékař v rámci lékařské prohlídky, na kterou těhotnou zaměstnankyní pošle její zaměstnavatel.

Mimořádná lékařská prohlídka

Pokud zaměstnavatel pochybuje, zda práce jeho zaměstnankyni ohrožuje nebo ne, musí ji poslat na mimořádnou lékařskou prohlídku. Pokud ji k lékaři nevyšle, může o prohlídku požádat i sama zaměstnankyně a zaměstnavatel jí musí za každou cenu vyhovět.

Předporodní kurz. Jak vybrat ten správný a co vám přinese?

Zakázané práce v těhotenství

Seznam zakázaných prací v těhotenství najdete ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví. Myslete na to, že žádnou z těchto činností nesmíte během těhotenství vykonávat ani v případě, že byste s ní vy sama souhlasila.

V těhotenství nesmíte vykonávat práce:

 • v chemické laboratoři s nebezpečnými látkami,
 • vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
 • vykonávané velkými svalovými skupinami
 • spojené s nošením těžkých břemen,
 • vykonávané vsedě a spojené s častým zvedáním nebo přenášením těžkých břemen,
 • spojené s tlakem na břicho,
 • ve stoje v těhotenství a činnosti vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,
 • při nichž jste vystavena nárazům,
 • způsobující akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými účinky na zdraví,
 • při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,
 • spojené s výrobou výbušnin
 • při kterých hrozí zhroucení konstrukce nebo pády předmětů,
 • ve výškách nad 1,5 m,
 • na zařízeních vysokého elektrického napětí,
 • při porážení zvířat na jatkách,
 • vykonávané v prostoru uzavřených nádob nebo nádrží,
 • při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních,
 • v podzemí při těžbě

Matkou ve 40. Víte, co vás všechno čeká v těhotenství?

12hodinové směny v těhotenství

Jako těhotná nesmíte pracovat v nočních směnách. Denní směny jsou v pořádku, ale pokud vám nevyhovují nebo cítíte, že je nezvládáte, máte právo požádat svého zaměstnavatele o úpravu pracovní doby, nechat se převést na jiný druh práce nebo požádat svého lékaře o vydání neschopenky.

Převedení na jinou práci

Protože těhotná žena nesmí vykonávat rizikové činnosti, je zaměstnavatel povinen ji dočasně přeložit na jinou pozici, která pro ni bude vhodná a zároveň stejně nebo alespoň podobně finančně ohodnocená. Pokud se to nepodaří a zaměstnankyně po převelení na jiné místo dostane méně peněz, může těhotná sama požádat okresní správu sociálního zabezpečení o tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Tento typ nemocenské dávky jí pomůže vyrovnat pokles výdělku.

Nenechte se přemluvit k neschopence

Váš zaměstnavatel vás nikdy nesmí nutit k tomu, abyste podala výpověď nebo si zažádala o neschopenku. Pokud bude tvrdit, že pro vás nemá náhradní pozici, jedná se o překážku ze strany zaměstnavatele a vy tudíž můžete zůstat doma, ale se 100% náhradou svého platu.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Práce v těhotenství. Co je zakázané a co můžete od zaměstnavatele požadovat?