Menu
JenProTěhotné.cz
Mateřská

Peníze na mateřské. Víte, na co máte nárok a jaké peníze dostanete?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

2. 5. 2019

Jaké budu mít peníze na mateřské? Dostanu vůbec něco? To je častá otázka mnoha nastávajících maminek. A není se vůbec čemu divit. Mít dítě není vůbec levné. Proto byste měli včas zjistit, na co máte nárok a kolik peněz můžete dostat.

V první řadě je to peněžitá pomoc v mateřství, více známá jako mateřská. Ta má nahrazovat mzdu během mateřské dovolené. Nevzniká na ni automatický nárok a níže v článku se dočtete, kdo ji dostat může a kdo ne. Dalším v pořadí je rodičovský příspěvek. Ten už dostane skutečně každý. A zmínit musíme i porodné, které náleží rodinám s nízkými příjmy na první a druhé dítě.

Mateřská dovolená 2019

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Trvá 28 týdnů. Když se narodí dětí více, prodlužuje se na 37 týdnů. Těhotná žena nastupuje na mateřskou 6 až 8 týdnů před porodem. Když by náhodou došlo k porodu dřív, nastoupí na ní ode dne jejího nástupu po dobu 28 týdnů. Když by vyčerpala žena z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, má nárok pouze na 22 týdnů.

Pokud by se ženě narodilo mrtvé dítě, dostane mateřskou dovolenou na dobu 14 týdnů.

Nesmí být kratší nebo přerušena, dokud neuplyne 6 týdnů od porodu.

Může být těhotná žena přitažlivá? Možná daleko více než předtím…

Nárok na mateřskou dovolenou

Nárok na mateřskou mají maminky, které pracovaly a zaměstnavatel za ně odváděl nemocenské pojištění. Nárok mají i ženy podnikatelky, pokud si dobrovolně platily nemocenské pojištění. O těch se ještě zmíníme níže. Pokud žena přijde o práci a nastoupí na mateřskou do 180 dnů od zániku pojištění, je v tzv. ochranné lhůtě a na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má nárok. Toto neplatí, pokud trvalo pojištění kratší dobu. Potom činí ochranná lhůta tolik kalendářních dnů, kolik trvalo pojištění. Ochranná lhůta neplyne z dohod o provedení práce nebo ze zaměstnání malého rozsahu.

PPM může pobírat i otec dítěte. S matkou musí uzavřít písemnou dohodu, že o dítě bude pečovat on. Ta může začít platit nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu, tedy po šestinedělí. Nesmí být kratší než sedm kalendářních dnů.

Další podmínky pro získání mateřské:

  • musíte být nemocensky pojištěná alespoň 270 kalendářních dní za poslední dva roky,
  • do doby účasti na nemocenském pojištění se počítá doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké školy či konzervatoři, pokud je toto studium úspěšně ukončeno a doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a vznikla po jeho odnětí pojištěná činnost nebo dále trvala.

Kdo potřebné podmínky nesplní, může začít ihned po narození miminka čerpat rodičovský příspěvek.

Výpočet mateřské 2019

Výše mateřské je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Vypočítá se tak, že veškerý příjem, ze kterého se odvádí pojistné na sociální zabezpečení zúčtovaný v rozhodném období (bývá to 12 měsíců) vydělí počtem kalendářních dnů, které na toto období připadají. Tento základ pak podléhá redukci.

K 1.1.2019 činí redukční hranice:

  • první redukční hranice: 1 090 Kč,
  • druhá redukční hranice: 1 635 Kč,
  • třetí redukční hranice: 3 270 Kč.

Přesnou částku své mateřské si můžete vypočítat pomocí kalkulačky dávek na MPSV.

 Mateřská a OSVČ

Také ženy podnikatelky řeší peníze na mateřské. Pro ně není účast na nemocenském pojištění povinná (neplést s platbou sociálního pojištění). Když si ho neplatí, nemají na mateřskou nárok a hned po narození dítěte čerpají rodičovský příspěvek. Ženy, které si nemocenské platí, pak mohou o PPM žádat.

Kdy se vyplácí mateřská (peněžitý příspěvek v mateřství)?

Přesné datum výplaty není nikde stanoveno. Mateřská se vyplácí zpětně a obvykle chodí mezi desátým a patnáctým dnem v měsíci. Může to být ale i jinak. Nechodí také vždy stejná částka. V měsíci, který má méně dnů přijde i o něco nižší částka než v tom, který má dnů 31.

Co s sebou do porodnice. Praktický průvodce co si zabalit

Jak o mateřskou požádat?

Ošetřující lékař vám vydá tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Ten potvrdí v části A předpokládaný de porodu. Žena pak vyplní část B a předá tiskopis svému zaměstnavateli. OSVČ ji předává přímo na OSSZ. Zaměstnavatel přidá k žádosti vyplněný tiskopis Příloha k žádosti o dávku a předá oba dokumenty na OSSZ.

Rodičovská dovolená 2019

Rodičovský příspěvek začne žena pobírat hned po porodu, pokud nemá nárok na PPM nebo po skončení mateřské. Žádost se podává na Úřadu práce – Odboru státní sociální podpory. Musíte jít tam, kde máte trvalé bydliště.

A co je vlastně rodičovská dovolená? Volno ze zaměstnání, na které má žena nárok po skončení mateřské nebo hned po porodu. Má na ně nárok i otec dítěte a na rozdíl od PPM hned po narození dítěte. Rodičovský příspěvek nemohou čerpat oba naráz, ale oba mohou čerpat rodičovskou dovolenou. Nárok je vázán na nejmladší dítě v rodině a nejvýše do 4 let věku.

Žádost o rodičovský příspěvek 2019

Jak jsme již zmínili, o rodičovský příspěvek může žádat matka nebo otec. Musí to být ten, kdo trvale pečuje o dítě do čtyř let. Žádost o přiznání dávky lze podat maximálně 3 měsíce zpětně. Musíte mít vyplněný formulář Žádost o rodičovský příspěvek. Ten si můžete stáhnout na stránkách MPSV.

Každý rodič má nárok na celkovou částku 220 000 Kč. V případě vícerčat je to pak 330 000 Kč. Vyplácí se měsíčně a do částky 7600 Kč mohou volit všichni. Vyšší částka je pak už podmíněna denním vyměřovacím základem, který musí mít alespoň jeden z rodičů dostatečný. Může to být i otec, pokud by matka měla příliš nízký. Maximální částka je 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu – 40 068 Kč. Rodiče s vícerčaty mohou volit do 1,5násobku uvedených částek.

Částka rodičovského příspěvku nemusí být po celý čas pobírání stejná. Zle ji změnit každé tři měsíce. Mnoho žen tuto možnost využívá, když zjistí, že jsou znovu těhotné a nevybraly by jinak celou částku rodičovského příspěvku. Peníze nelze vyčerpat najednou. Pokud se dítě narodí a vy ještě máte starý rodičák, o zbytek peněz přijdete, protože začnete čerpat nový.

Co potřebujete k vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek?

  • Občanský průkaz obou rodičů
  • Rodné listy všech dětí do čtyř let věku
  • Doklad o PPM (v jaké výši a jak dlouho jste dávku pobírali)
  • Potvrzení o denním vyměřovacím základ rodiče, který má vyšší příjem
  • Promyslete si, kolik chcete měsíčně brát a jak dlouho máte v plánu příspěvek pobírat

Může dítě do školky?

Ano, dítě může chodit do školky, i když pobíráte rodičovský příspěvek. Děti mladší dvou let nesmí být ve školce nebo jeslích více než 46 hodin měsíčně a toto je potřeba pravidelně dokládat na úřad práce. Starší děti už nikterak limitovány nejsou.

Kdy se vyplácí rodičovská (rodičovský příspěvek)

Termíny výplat rodičovského příspěvku jsou různorodé a každý kraj to má jinak. Pokud to chcete vědět, zavolejte si na příslušný pracovní úřad nebo existuje mnoho diskuzí o mateřské a rodičovské, kde se jistě najdou ženy, které vám odpoví.

Práce v těhotenství. Co je zakázané a co můžete od zaměstnavatele požadovat?

Můžete si přivydělat?

Když pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, můžete pracovat, ale nesmí to být to stejné zaměstnání se stejnou náplní práce, z jakého vám vznikl nárok. To stejné platí i pro OSVČ, které tedy nemohou vykonávat osobně svou výdělečnou činnost. Jiný výdělek ale zakázán není.

Pobírání rodičovského příspěvku už pracovní činnost nikterak neovlivňuje a můžete si vydělat podle libosti. Jen je nutné zajistit řádnou péči o děti.

Porodné 2019

Peníze na mateřské ovlivňuje ještě jedna dávka a tou je porodné. To se poskytuje podle výše příjmů na první a druhé živé dítě. Příjem rodiny musí být v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Nezapočítává se rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Porodné náleží ženě, která porodila první nebo druhé dítě. Pokud by žena zemřela, náleží dávka otci dítěte, pokud vznikl nárok. Částka na první dítě činí 13 000 Kč a na druhé 10 000 Kč. Hranice rozhodného příjmu pro nárok na porodné je 20 817 Kč u prvního dítěte a u druhého dítěte je to pak 25 515 Kč.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Peníze na mateřské. Víte, na co máte nárok a jaké peníze dostanete?