Menu
JenProTěhotné.cz
Porod

Posttraumatická stresová porucha po porodu. Jak často se objevuje?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

19. 2. 2020

Posstraumatická stresová porucha (PTSD) je něco, co je spojováno hlavně s vojáky. Málokdy by nás napadlo, že by takový problém mohl nastat i u ženy po porodu. Právě ten patří k jedné z nejdůležitějších životních událostí, přesto ne vždy je to tak úžasný zážitek, jaký by měl být.

Mezi těmi, kteří zažili PTSD vztahující se k porodu, patří maminky, otcové, a dokonce i někteří zdravotníci (např. porodní asistentky). Často vznik poruchy souvisí s problémy při porodu, s velikostí poporodních poranění a má velkou sílu zničit životy a emoční zdraví všech postižených.

Co je to PTSD související s narozením?

Trauma se používá k popisu vážného zranění nebo poškození, které může být fyzické či psychologické. Posttraumatická stresová porucha pokrývá řadu příznaků nebo reakcí, které se mohou vyvinout poté, co někdo zažil nebo byl svědkem traumatické události. V případě PTSD související s porodem se traumatická událost soustředí na něco, co se stalo během porodu.

Mnoho žen má po porodu fyzické poranění, které nebylo správně nebo vůbec léčeno, což přináší do života mnohé problémy s pánevním dnem a jiné potíže. Psychické trauma může nastat tam, kde vznikne obrovský rozdíl mezi očekáváním a realitou porodu. Z toho může vzniknout pocit nedostatečné kontroly nebo ztráty samostatnosti, omezení rozhodovací pravomoci, nedostatku podpory či nepřátelství.

Po traumatickém porodu může dojít k vážným emočním potížím, ať už došlo k fyzickému poranění nebo ne. Jde o zážitek každého člověka a neexistuje kontrolní seznam, který musí být odškrtán, aby došlo k nějakému problému při porodu.

Mezi rizikové faktory spojené se vznikem PTSD patří:

 • předchozí trauma,
 • problémy s duševním zdravím,
 • problémy s duševním zdravím u příbuzných,
 • zneužívání návykových látek,
 • práce v traumatickém prostředí.

Těhotenská deprese může znamenat riziko pro nastávající maminku. Jak si s ní poradit?

Jak se projevuje PTSD?

 • Jste velice opatrní. To narušuje spánek a může způsobovat podráždění nebo neschopnost soustředit se. Možná se najednou začnete bát létat, jezdit autem nebo jít i na procházku, protože si neustále uvědomujete možná nebezpečí, neustále se obáváte a bojíte.
 • Znovu prožíváte traumatickou událost. Ať už ve formě nočních můr nebo v nechtěných či opakujících se vzpomínkách. Často se objevují fyzické a emocionální reakce – bušení srdce, záchvaty paniky, pocení a pocit nemoci.
 • Aktivně se vyhýbáte jakýmkoliv připomínkám – místům, lidem či myšlenkám, které jsou spojeny s traumatickou událostí.
 • Cítíte se otupěle. Jste emocionálně plochá a neschopná spolupracovat s ostatními lidmi.

Koho může potkat PTSD po porodu?

Ještě poměrně nedávno nebylo porodní trauma a s tím související PTSD chápáno nebo studováno. Výzkumy ovšem ukazují, že se jedná o velmi skutečné a rostoucí problémy týkající se maminek po porodu, ale také jejich partnerů i zdravotníků.

Porodní poranění může ovlivnit kohokoliv, ale ne u každého člověka se vyvine traumatická porodní událost. Ti, kteří prožívají PTSD, jsou často zcela nepřipraveni na to, že může nastat nějaký problém. Jejich mozek nedokáže událost zpracovat, protože porušuje jejich očekávání a oni se zaseknou ve stavu strachu a šoku.

To lze vysvětlit dvěma rozdílnými situacemi

 1. Žena může během těhotenství zjistit, že má nějaké zdravotní komplikace, které znamenají, že jejich dítě musí být hned po narození hospitalizováno. Nastávající maminka je na to, co se stane připravená. O všem mluvila s lékaři a možná dokonce navštívila personál, který se o miminko bude starat. I když je taková situace velmi těžká, neočekává nic jiného a PTSD se nerozvine.
 2. Na druhé straně je žena, která plánuje normální porod, nemá žádné potíže a vše se jeví jako v pořádku. Najednou skončí s problémy vedoucí k císařskému řezu nebo se objeví komplikace u miminka. Také u porodu se mohou objevit traumatické události. Nikdo se jí na nic neptá, cítí se nepodporovaná nebo dokonce opomíjená. Očekávala, že vše proběhne úplně jinak. Může se posttraumatická porucha rozvinout.

Dokonce i u mužů se někdy porucha rozvine, protože bývají svědky událostí, na které nejsou jednoduše připraveni. Zdravotníci jsou v danou chvíli příliš zaneprázdněni nebo nedostupní, aby vysvětlili, co se stalo nebo co se děje. Partneři se často musí se svými pocity vypořádat sami, aniž by chápali, co se děje, měli podporu apod.

Informovanost v této oblasti je poměrně malá a většina lidí se jednoduše snaží dál pokračovat ve svém životě, aniž by vyhledali pomoc při úzkostech, depresi či hněvu. Z těchto důvodů není známo, kolik mužů PTSD trpí.

Zvýšenému riziko rozvoje poruchy jsou vystaveni i rodiče předčasně narozených dětí, protože tak brzký příchod na svět neočekávali a následky nejistoty ohledně přežití a zdraví dítěte způsobují trauma.

Také porodní asistentky a jiní pracovníci mají občas potíže a mohou se cítit traumatizováni událostmi, které se na pracovišti někdy vyskytují. Některé mohou pociťovat vinu, když se něco nepovede, zejména ve chvíli, kdy dojde k úmrtí miminka nebo rodičky. Asistentky jsou trénovány na normální porod, takže neočekávají, že by měl být traumatický. I když samozřejmě musí umět zvládnout i ten. Ne vždy to tak ovšem je.

Jak stres v těhotenství může ohrozit vaše miminko

Proč dochází k PTSD?

Jak bylo uvedeno výše, má se sebou spojenou celou řadu rizikových faktorů. U některých lidí je pravděpodobnost větší právě kvůli nim, pokud dojde k nějakému traumatu. Ale není porod stejně traumatický?

Moderní společnost obecně vidí porod jako událost, která nutně potřebuje zásah lékaře, jako něco, čeho se ženy mají obávat a rozhodně ne se těšit. Ženy jsou povzbuzovány a víceméně i nuceni k porodu v nemocnicích se všemi moderními technologiemi v pohotovosti „jen pro případ“. Přesto tento přístup vede k tomu, že stále více žen zažívá poporodní trauma a méně žen má příjemný porodní zážitek.

Porod není bez rizika a někdy se věci pokazí. Když celé těhotenství probíhá dobře, je riziko velmi malé, zejména pokud má žena už během těhotenství svou porodní asistentku. Obtížný porod by neměl vést k problémům s duševním zdravím. Těch žen, které mají ale nějaký takový problém, je poměrně dost a některé mají dokonce po porodu i sebevražedné myšlenky.

Ženy, které rodí v nemocnicích, často nezažijí přirozený porod a ani přirozenou poporodní péči. Neustále je jim říkáno, co a jak mají dělat, co nedělat, často dostanou dokonce vynadáno za svou vlastní iniciativu nebo za to, že poslouchají své instinkty. Takový přístup k mateřské péči narušuje normální průběh porodu i začátek života s miminkem, počínaje strachem a končící traumatem.

Nastávající maminky dnes často nejsou připraveny vidět porod jako normální, pozitivní a krásnou zkušenost. Úzkost a strach hrají obrovskou roli ve způsobu, jakým si žena vybírá porodnici, její očekávání a aktivní účast při výběru péče. Ženy jsou připraveny buď věřit, že intervence a trauma jsou součástí procesu porodu, nebo věřit, že se jim nic nestane.

Například elektronické monitorování plodu se může zdát jako úplně neškodné, ale výzkumy naznačují, že se tak významně zvyšuje riziko vzniku císařského řezu, aniž by pro jeho rutinní použití existoval nějaký důkazní materiál.

Proč je posttraumatická stresová porucha tak skrytá?

Hlavním důvodem je nedostatek informací a zdrojů. Ženy mohou hledat pomoc u psychiatra či psychologa. Obecně platí, že pokud jsou matka a dítě naživu a zdraví, většina lidí předpokládá, že porod byl „v pořádku“ a nesouvisí s žádnými problémy s duševním zdravým. To vede k tomu, že u žen je často nesprávně diagnostikovaná poporodní deprese, když je PTSD vhodnější odpovědí.

Partneři, zejména muži, se velmi zdráhají hledat pomoc při problémech s duševním zdravím. Není neobvyklé, že se vyhýbají za každou cenu tomu, aby byli vnímáni jako slabí nebo neovládající se, což může mít obrovský dopad na jejich schopnost vyrovnat se s velmi skutečnými příznaky PTSD. Stejně tak se zdráhají mluvit o potížích zdravotničtí pracovníci, kteří zase nechtějí svou situaci řešit, protože mají strach o svou práci. Není divu, že mnoho porodních asistentek po čase tzv. vyhoří a opustí svou práci. Zvlášť, když u nás často nemohou vykonávat svou práci tak, jak by chtěly.

10 úžasných faktů o placentě. Znáte všechny její funkce?

Lze snížit riziko vzniku poruchy?

Samozřejmě nejlepší způsob řešení problému je změnit způsob porodů v porodnicích a přístup k rodičkám. Někde se to již děje, ale stále ještě velmi pomalu. Dobré je mít u porodu svou dulu, která vás chápe a ví, co chcete. Může vám pomoci při jednání s personálem, naslouchá a respektuje vaše přání.

Důležité je také nebát se porodu. Musíte věřit, že se nic špatného nestane, že váš porod bude v pořádku a bez komplikací. Právě strach kolem porodu by se měl obecně odstranit.

Vzdělávejte se ve všem, co se týká porodu. Udělá to z vás silnější ženu a nebudete se tak bát. Pokud máte vy a váš partner dostatek informací, jste připraveni na každou eventualitu a také víte, jak s ostatními mluvit, pokud vás tlačí někam, kam nechcete.

Nemějte naprosto přesná očekávání, pokud jde o narození vašeho miminka, protože když věci nedopadnou tak, jak očekáváte, jen vás to rozhodí a může přijít trauma. Najděte si kvalitní předporodní kurz, vyzkoušejte metody hypnopordu a jiné. Vezměte s sebou i partnera, ať je i on informovaný. Sežeňte si svou dulu, která s vámi po celou dobu zůstane. Díky tomu maximalizujete své šance na pozitivní porod a snížíte riziko vzniku traumatu, které by mohlo vést k PTSD.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Posttraumatická stresová porucha po porodu. Jak často se objevuje?