Menu
JenProTěhotné.cz
Těhotenské komplikace

Může zkažená plodová voda ohrozit vaše dítě? Kdy je nebezpečná?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

5. 4. 2019

Bez vody bychom nepřežili. Vždyť i lidské tělo tvoří ze 70 procent voda. Není tedy nic divného na tom, že i dítě v děloze se vyvíjí v plodové vodě, která ho chrání a udržuje v bezpečí. Někdy ho ale může i ohrozit. Víte o ní všechno? Kdy může zkažená plodová voda ohrozit vaše miminko?

Plodová voda chrání před infekcemi, nárazy a dalším poškozením. Napomáhá růstu dělohy a obsahuje důležité prvky, díky kterým se může vyšetřit stav dítěte. V první době porodní pak pomáhá rozpínat dolní děložní segment.

Co je plodová voda a jakou má funkci?

Plodová voda je průhledná tekutina. V době, kdy se už blíží porod, může být zabarvená lehce doběhla a v případě přenášení i lehce nazelenalá. Složení ovlivňuje matka i samotný plod. Uvádí se, že v 99 % ji tvoří voda, 0,3 % zastupuje glukóza a bílkoviny, 0,7 % močoviny, pak kreatin a minerální látky. Od dvanáctého týdne těhotenství se v ní objevuje i moč plodu.

V termínu porodu by měl objem plodové vody dosahovat 600 až 700 ml. Vyměňuje se každých 24 hodin a tato obměna probíhá velice rychle.

Má především chránit. Chrání miminko před otřesy, nárazy do matčina břicha i před vnějším tlakem. Díky ní se dítě může lépe pohybovat. Také přispívá k přípravě pro život mimo dělohu. Během porodu zvlhčuje odtékající voda porodní cesty.

V některých případech lékaři doporučují odběr plodové vody (aminocentézu). Tento zákrok spočívá v tom, že je z dělohy odebráno malé množství plodové vody, ze kterého se pak získává DNA dítěte a mohou být provedeny testy na různé genetické vady.

Kterým bylinkám je lepší se v těhotenství vyhnout? A co koření?

Možné komplikace s plodovou vodou

S plodovou vodou je spojeno několik možných komplikací. Mezi ně patří zvýšené nebo snížené množství plodové vody, zkažená plodová voda, předčasný odtok nebo její vdechnutí.

Nadbytek plodové vody nebo její nedostatek

Nadbytek plodové vody lze poznat poměrně snadno. Doprovází ho zvětšené, kulovité břicho. Projevuje se i špatnou pohyblivostí, bolestmi v břiše, únavou, dušností, otoky dolních končetin i menšími pohyby plodu. Také srdeční ozvy nejsou příliš dobře slyšet. Zvýšené množství plodové vody se odborně nazývá hydramnion. Vyvíjí se většinou pomalu a projeví se až na konci těhotenství. Často ale končí předčasným odtokem plodové vody.

Jakmile se v plodovém vejci nachází méně než 500 mililitrů této životadárné tekutiny, mluví lékaři o jejím sníženém množství (oligohydramnionu). To se projevuje taktéž většinou až na konci těhotenství. Příznaky nedostatku plodové vody se projevují hodně bolestivými pohyby. Plod je velmi dobře hmatatelný. Při porodu často budoucí maminka zažívá bolestivější kontrakce.

Kvůli menšímu množství plodové vody má dítě pro svůj vývoj velmi omezený a nedostatečný prostor, což se může později projevit poruchami držení, vrozenou luxací (vykloubení) kyčelních kloubů, vadami páteře a končetin.

Rizikové těhotenství: kdy se k němu přistupuje a jaká omezení s sebou nese?

Jak zvýšit množství plodové vody?

Oligohydramnion neboli snížené množství plodové vody se vyskytuje asi u 6 % těhotenství. Lékař se někdy může pokusit o zvětšení objemu plodové vody, které se nazývá amnioinfuze. Je to ovšem pouze krátkodobé řešení, protože množství plodové vody se obvykle po několika týdnech zase sníží. Možností je i příjímání tekutin intravenózně. I žena sama ovšem může velmi přispět. Stačí dostatečně zvýšit hydrataci a poctivě přijímat tekutiny.

Plodová voda barva

Plodová voda by měla být čirá. Změna barvy může znamenat ohrožení miminka a vždy je signálem pro pečlivý lékařský dohled nad rodičkou. K zabarvení může dojít i pigmentem bilirubinem či smolkou (stolice miminka). Někdy to může svědčit o nedostatku kyslíku pro plod (hypoxii).

Zkažená plodová voda

Barva plodové vody ukazuje na stav dítěte. Jak bylo řečeno výše, zdravá voda má být čirá a v období termínu porodu spíš mléčně zbarvená. Po termínu se pak objevuje zelená plodová voda. Tuto barvu způsobuje smolka. Ta obvykle odchází z těla miminka při prvním vyprázdnění po porodu, ale někdy dochází i k promísení smolky a plodové vody, což právě způsobuje zmíněné zabarvení a dochází k němu ve chvíli, kdy je dítě ve stresu. Zelená plodová voda někdy bývá i známkou infekce, placenty, plodových blan nebo i tím, že by dítě mohlo trpět nedostatkem kyslíku. Kdyby se stalo, že z vás začne vytékat zelená plodová voda, ihned vyrazte do nemocnice.

Vdechnutí plodové vody

Je normální, že je v určitém množství v plicích dítěte plodová voda. Pokud však trpí například nedostatkem kyslíku, začne ji intenzivněji vdechovat a pak ji vdechne větší množství. Zakalená plodová voda pak má i určité následky. Dítě pak musí dostat hned po narození antibiotika, aby se předešlo infekci. Nutný bývá i kyslík a další léčba. Bohužel někdy dochází i k resuscitaci hned po narození nebo i úmrtí. Jakmile se projeví známky toho, že dítě má málo kyslíku, musí se přistoupit k ukončení těhotenství císařským řezem.

Přenášení plodu. Proč si dítě dává načas a co s tím?

Předčasný odtok plodové vody

Předčasný odtok plodové vody se objevuje asi u 10 % těhotenství. Bývá jasným znamením začínajícího porodu. S největší pravděpodobností k němu dojde během 24 hodin. Odtéká v různé intenzitě. Jestliže máte jakékoliv podezření, že vám voda odtéká, doneste ke gynekologovi nebo do porodnice vzorek tekutiny. Lékaři dokáží s použitím speciálního činidla plodovou vodu určit.

Když se odtok plodové vody potvrdí, je těhotná žena ihned hospitalizovaná a podle pokročilosti těhotenství lékaři rozhodnou o dalším postupu. Do 36. týdnů se snaží těhotenství co nejdéle udržet a ženě jsou podávána antibiotika, aby nedošlo k infekci. Po 36. týdnu už rozhoduje následujících 24 hodin. Když nezačne porod sám o sobě, je většinou porod uměle vyvolán.

Ohodnoťte tento článek:
2,6
Právě čtete

Může zkažená plodová voda ohrozit vaše dítě? Kdy je nebezpečná?