Menu
JenProTěhotné.cz
Těhotenské komplikace

Rizikové těhotenství: kdy se k němu přistupuje a jaká omezení s sebou nese?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

20. 3. 2019

Kdy vás pošle lékař na rizikové těhotenství? V drtivé většině případů tehdy, když existuje velká pravděpodobnost, že by mohl být nějakým způsobem ohrožen průběh těhotenství. Ovšem není důvod k obavám. Neznamená to, že k něčemu skutečně dojde, jde pouze o zvýšené riziko. Jaká omezení to s sebou nese, co to pro vás znamená a jak na tom budete s penězi? Odpovědi na tyto otázky najdete v článku.

Pokud u vašeho těhotenství neprobíhá něco obvyklým způsobem, nejspíš pro vás bude lepší přestat pracovat a zůstat doma na nemocenské. Příčinou, která vás zařadí do rizikové skupiny, může být onemocnění vaše už před těhotenstvím nebo onemocnění, které se projevilo až v době těhotenství. Dalším rizikovým faktorem je hrozící potrat nebo nebezpečí předčasného porodu, krvácení, podezření na vývojovou vadu, Rh-inkompatibilita či podezření na to, že placenta nefunguje, jak má. Někdy se také přistupuje na rizikové těhotenství po potratu, pokud už předtím žena o své dítě několikrát přišla.

Jaké potíže jsou považovány za určující

Následující důvody jsou pro lékaře důležité, pokud uvažuje nad tím, zda označí těhotenství za patologické. V tomto případě je vážně nemocná matka, dítě nebo oba současně.

Rizikové těhotenství a věk

Jedna z nejčastějších příčin. Ženy, které budou rodit ještě před sedmnáctými narozeninami nebo ty, kterým bylo už 35 let, mají větší riziko možných komplikací.

Zdravotní stav před otěhotněním

Některá onemocnění znamenají vyšší rizika. Řadí se sem onemocnění ledvin, srdce, plic nebo cukrovka, autoimunitní onemocnění, chronické infekce, genetické poruchy v rodině, předchozí potraty.

Životní styl

K rizikovým faktorům patří pití alkoholu, užívání drog nebo kouření cigaret.

Zdravotní potíže, které se mohou objevit v těhotenství

Do této skupiny patří především těhotenská cukrovka. Tu odhalí test, který se provádí ve druhém trimestru. Pokud žena dodržuje rady lékaře, nemá obvykle žádné problémy a po porodu cukrovka většinou brzy zmizí. Dalším rizikovým faktorem je preeklampsie. Tento syndrom zahrnuje zvýšený krevní tlak, bílkoviny v moči a otoky. Pokud se neléčí, může být velmi nebezpečná pro dítě i matku.

Problémy miminka

K závažným onemocněním plodu patří vrozené vývojové vady, nedostatečná výživa placentou a projevy Rh-inkompatibility. Také předčasný porod před 37. týdnem nebo naopak takový porod, který výrazně přesahuje plánovaný termín.

Svědění těla v těhotenství. Co je těhotenská cholestáza?

Rizikové těhotenství vycházky 2019

Vycházky v době pracovní neschopnosti vám musí povolit ošetřující lékař. Režim může být lékařem změněn v případě potřeby v souladu s vaším zdravotním stavem. Pro vás to znamená to, že v době vycházek se můžete zdržovat mimo domov, ale mimo ně už nikam nesmíte (vyjma kontrol u lékaře nebo případně odjezdu do nemocnice apod.).

Povinností práce neschopného pacienta je dodržování lékařem určeného režimu. Pacienti mohou čerpat maximálně 6 hodin denně. Okno vycházek je od 7 hodin rádo do 7 hodin večer. Dříve mohl lékař napsat i neomezené vycházky. To už dnes možné není.

Nízký krevní tlak v těhotenství. Proč si nelehat na záda a jak si rychle pomoci?

Rizikové těhotenství peníze 2019

Pokud jste kvůli rizikovému těhotenství v pracovní neschopnosti, zůstanete doma na nemocenské. Nárok na tyto dávky má každý zaměstnanec, který je účastníkem nemocenského pojištění. V případě DPP (dohoda o provedení práce) vzniká nárok jen tehdy, přesáhl-li váš příjem 10 000 Kč, kdy se zaměstnanec stává účastníkem nemocenského pojištění a má nárok na nemocenskou. Při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) je nemocenské pojištění hrazeno v případě, kdy máte příjem nejméně 2500 Kč. OSVČ si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění, aby měli nárok.

Od letošního roku došlo ke změně při výpočtu náhrady mzdy. Pokud má zaměstnanec mzdu ve výši 190,75 korun za hodinu, projde jen jednou redukční hranicí. Zaměstnanci se mzdou nad 524,65 korun již nemají nárok na náhradu.

Z částky do 190,75 Kč se počítá 90 procent, z rozdílu částky 19, 75 a 286, 13 Kč se počítá 60 procent, z rozdílu částky 286,13 a 572,25 Kč se počítá 30 procent a pak už se nezohledňuje.

Do čtrnáctého dne pracovní neschopnosti platí nemocenskou za zaměstnance zaměstnavatel. Poté už tato odpovědnost přechází na ČSSZ. Nemocenská se vypočítá z redukovaného základu.

  • Od 15. do 30. dne 60 procent z redukovaného základu
  • Od 31. do 60 dne 66 % z redukovaného základu
  • Od 61. dne je nemocenské 72 procent z redukovaného základu

Na internetu jsou různé kalkulačky, které vám dokáží vypočítat, jak vysoká by vaše nemocenská mě

V současnosti ještě stále platí, že první tři dny jste doma zadarmo. Od 1. července letošního roku se tato skutečnost má změnit a karenční doba zrušena. Samozřejmě jen za předpokladu, že ještě nedojde ke změně.

Práce v těhotenství. Co je zakázané a co můžete od zaměstnavatele požadovat?

Rizikové těhotenství po IVF

Mnoho žen je přesvědčeno, že po IVF (umělé oplodnění) půjdou automaticky na rizikové těhotenství. Tak to ale vůbec být nemusí. Pokud nemáte potíže, je to těhotenství jako každé jiné.

Jak k rizikovému těhotenství přistupovat?

Ženy, které jsou na rizikovém těhotenství, potřebují dohled specialisty. Musí pravidelné docházet na kontroly a držet se rad lékařů. Samozřejmě by se i o sebe měla starat. Hodně odpočívat, zdravě se stravovat a snažit se neutápět v negativních myšlenkách. Je důležité být v klidu a zbytečně se nestresovat. Ve většině případů tato situace vyžaduje jen zvýšený dohled a není potřebná hospitalizace. Často dokonce ani není nutné odcházet na nemocenskou.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zeptejte se svého lékaře na vše, co vás zajímá. Může vám dát důležité odpovědi a také vás trochu uklidnit. Tím se totiž můžete vyhnout tomu, co vaše těhotenství dokáže negativně ovlivnit úplně nejvíc – stresu.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Rizikové těhotenství: kdy se k němu přistupuje a jaká omezení s sebou nese?