Menu
JenProTěhotné.cz
Plánování rodičovství

Kdy je vhodné oznámit svému zaměstnavateli těhotenství?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

10. 9. 2019

Na testu se vám konečně objevily dvě čárky značící těhotenství a vy jste neskutečně šťastná. Zároveň vás ale také přepadly určité pochyby. Jak to oznámit v práci? Kdy je ta nejvhodnější doba? Může mě zaměstnavatel kvůli těhotenství vyhodit? Přečtěte si všechny důležité odpovědi na otázky, které napadají nejednu budoucí maminku.

Hned na začátek vás uklidníme. Neexistuje žádný právní předpis, který by ženě říkal, kdy má oznámit zaměstnavateli, že je těhotná. Záleží tedy pouze na vás. Je celkem pochopitelné, pokud s touto zprávou chcete počkat, než se překlene alespoň první trimestr, který je z hlediska potratu tím nejrizikovějším. Přesto byste neměla čekat zase až příliš dlouho už s ohledem na toho, u koho pracujete. Zaměstnavatel potřebuje také nějakou dobu na to, aby za vás našel a zaškolil náhradu, popřípadě zajistit odpovídající pracovní podmínky pro vás.

Dokud žena zaměstnavateli neoznámí, že je těhotná, nemůže využívat opatření, která jsou na ochranu těhotných uzákoněna, např. zákaz práce přesčas nebo povinnost převedení na denní práci. V případě, že žena koná práci, která je těhotným ženám zakázána, je nutné informovat zaměstnavatele ihned. Výkon takové práce může být skutečně pro těhotenství nebezpečný.

Zaměstnavateli je zakázáno vyžadovat od ženy i dalších osob informace týkající se mimo jiné jejího těhotenství a rodinných nebo majetkových poměrů. Může tak činit pouze z důvodu povahy práce (tj. výkon práce, která je těhotným ženám zakázána).

Neví‑li zaměstnavatel o těhotenství ženy, pak nemůže porušit právní předpisy (např. o zákazu některých prací pro těhotné).

Práce, které mají těhotné ženy zakázány

  • Práce, které ohrožují její těhotenství (kompletní seznam najdete ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.).
  • Práce, pro které není žena zdravotně způsobila (rozhoduje o tom lékař a vydává lékařský posudek).

Tyto práce žena vykonávat nesmí, i kdyby s tím sama souhlasila. Má právo požadovat od zaměstnavatele převedení na jinou práci. Nastávající maminka má také možnost nechat se přeřadit z noční na denní, pokud o to požádá.

Ve své vyhlášce č. 288/2003 Sb. stanoví Ministerstvo zdravotnictví pracoviště a práce zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým.

Jedná se hlavně o práce, kde je vyšší atmosférický tlak, nižší koncentrace kyslíku v ovzduší, musí se používat izolační dýchací přístroje, je tam nadměrná fyzická zátěž, žena by byla vystavena nárazům, hluku, vibracím nebo se setkává s látkami, které by mohly miminku ublížit. Nevhodná jsou i pracoviště s rentgenovým, ionizujícím elektromagnetickým zářením, práce v extrémních teplotách a další.

Jste těhotná? Nenechte si utéct příspěvky zdravotních pojišťoven

Převedení na jinou práci a výše výdělku

Převedení na jinou pozici se nemusíte bát. I když je to místo, které není tak placeno jako vaše stávající, nedostanete nižší plat, protože vám náleží vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pokud by vám zaměstnavatel nemohl nabídnout vhodnou práci, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele a vy tak zůstáváte doma se 100% náhradou mzdy. Podmínky pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku najdete v ust. § 42 a násl. zák.č. 187/2006Sb. O nemocenském pojištění.

Těhotné ženy mají trochu odlišné pracovní podmínky

Zvláštní pracovní podmínky žen v jiném stavu upravuje zákoník práce a další právní předpisy:

Práce přesčas

Zaměstnavatel nesmí po těhotné ženě vyžadovat práci přesčas. Výjimka existuje jen v případě, kdy o jejím těhotenství neví, protože mu to žena neřekla a dohodnou se spolu na práci přesčas, nic tím neporušuje.

Pracovní cesta

Na pracovní cestu smí být těhotná ženy vyslána, ale jen se svým souhlasem.

Přeložení

Mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště smí být žena v těhotenství přeložena jen ve chvíli, kdy o to sama požádá.

Úprava pracovní doby

Nastávající maminka má právo požádat o kratší pracovní dobu nebo ji jinak upravit. Pokud tomu nebrání vážné provozní důvody, musí zaměstnavatel ženě vyhovět.

Větší ochrana zdraví při práci

Důležitá je i zvýšená ochrana bezpečnosti a zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen informovat ženu dopředu o možných faktorech, které by mohly nějak ovlivnit dítě v těle matky, musí ji seznámit se všemi riziky i preventivními opatřeními a přizpůsobit pro ni také prostory pro odpočinek na pracovišti.

Rozhodla jsem se mít dítě sama. Nenašla jsem toho pravého…

Možnosti výpovědi ze zaměstnání u těhotných žen

Těhotné ženě nesmí dát zaměstnavatel výpověď, protože je v tzv. ochranné lhůtě. Výpověď by byla neplatná. Neplatnosti se ovšem žena musí dovolat a musí být prokazatelně zjištěno, že v době doručení výpovědi byla už žena těhotná.

V některých případech existují i výjimky, ale často se neuplatňují. Jedná se totiž o výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části a pak okamžité zrušení pracovního poměru (když je zaměstnankyně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pokud zvlášť hrubě poruší pracovní kázeň. Zaměstnavatel může dát těhotné zaměstnankyni výpověď v průběhu zkušební doby.

Výpovědní doba a těhotenství

Pokud zaměstnankyně otěhotní v době, kdy jí běží výpovědní doba, nezapočítává se do ní doba těhotenství a ani dny mateřské a rodičovské dovolené. Pracovní poměr skončí až po jejich ukončení a uplynutí stávající výpovědní doby.

Těhotenství je důležité a jedinečné období ženy a je v zájmu každého, aby proběhlo v pořádku a rodily se zdravé děti zdravým matkám. Nebojte se na svých právech trvat, i když někdy se vás zaměstnavatelé snaží přesvědčit o pravém opaku. Pokud pracujete na pozici, která není pro vás nebo vaše dítě vhodná, tuto skutečnost na svém pracovišti oznamte a chtějte postupovat podle toho, co vám zákon umožňuje.

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Kdy je vhodné oznámit svému zaměstnavateli těhotenství?